De 38 remedies zijn onderverdeeld in 7 groepen van gemoedstoestanden oftewel emoties en stemmingen. De groepen hebben aan het eind van de vorige eeuw een naamsverandering ondergaan. Uitgaand van de gedachte om niet het ongemak of het probleem te benoemen, maar juist datgene waar je naar toe wilt. 

Het ongemak of probleem vind je in onderstaande tabel onder uit balans.

Je bent in balans als je bent waar je wilt zijn.

 

De verschillende groepen zijn:

1 Angst Je zorgen overwinnen
2 Onzekerheid Ken jezelf
3 Onvoldoende interesse in het hier en nu Leef bij de dag
4 Eenzaamheid Maak contact met anderen
5 Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën van anderen  Blijf bij jezelf
6 Moedeloosheid en wanhoop Vind hoop en geluk
7 Overbezorgdheid  voor het welzijn van anderen  Leven en laten leven

 Let op: De foto's in de tabel kunnen vergroot worden door er op te klikken!!!

Angst / Je zorgen overwinnen

Uit balans

Bach Bloesem Remedie

In balans

 C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\02. ratelpopulier (3).jpg

Vage angsten
Grote ongerustheid
Angstige voorgevoelens
Angst met onbekende oorzaak

Aspen (Ratelpopulier)

Niet meer bang
Vertrouwen in eigen overwinningskracht
Je gedragen voelen

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\06. kerspruim (2).jpg

Vertwijfeling
Radeloosheid
Bang om controle en of verstand te verliezen
Bang om jezelf of anderen iets aan te doen

 Cherry Plum (Kerspruim)

Openheid
Kalmte
Behoud van controle

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\20. maskerbloem (2).jpg

Angst voor bekende dingen
Angst met aanwijsbare oorzaak
Verlegenheid
Schuchterheid

 Mimulus (Maskerbloem)

 Dapperheid
Vertrouwen ten opzichte van het gebeuren
Juister begrip van de realiteit

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\25. rode kastanje (2).jpg

Bangelijke bezorgdheid om anderen
Direct het ergste vrezen
Angst om geliefden te verliezen

Red Chestnud (Rode Kastanje)

Oprechte zorg en steun
kalmte

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\26. zonneroosje (2).jpg

Plotselinge hevige angst en schrik
Paniek
Al te heftig opschrikken in vergelijk tot de aanleiding

Rock Rose (Zonneroosje)

Moed
Standvastigheid

  

 Onzekerheid / Ken jezelf

Uit balans

Bach Bloesem Remedie

In balans

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\05. loodkruid (2).JPG

Twijfelen aan eigen weten en kunnen
Vanuit deze twijfel om raad vragen aan anderen en daardoor verkeerde keuzes maken

Cerato (Loodkruid)

Innerlijke zekerheid
Intuïtie

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\12. gentiaan (2).jpg

Snel ontmoedigd
Snel teleurgesteld
Neerslachtig door bekende oorzaak
Twijfel aan goede afloop
Pessimisme
Zwart kijken

Gentian (Gentiaan)

Geloof
Perspectief
Optimisme
Weerbaarheid bij tegenslagen

C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\13. gaspeldoorn (2).JPG

 

Hopeloosheid
Geen hoop of vertrouwen meer hebben in verdere mogelijkheden tot hulp

Gorse (Gaspeldoorn)

Hoop
Geloof
Kracht
Overtuiging

C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\17. haagbeuk (2).jpg

 

Moe en mat
Ergens tegenop zien, er niet aan kunnen beginnen
Maandagmorgengevoel
Eenmaal begonnen of geïnteresseerd laat gevoel verdwijnen en taak is snel afgerond

Hornbeam (Haagbeuk)

Innerlijke levendigheid
Weer op gang kunnen komen
Frisheid
Pit
Startkracht

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\28. scleranthus (2).jpg

Besluiteloos
Moeilijk tussen twee dingen kunnen kiezen en last hebben van de spanning die dat met zich meebrengt
Onevenwichtig
Wagen-, zee- en luchtziekte

Scleranthus (Hardbloem)

Duidelijkheid en accurate beslistheid
Innerlijk evenwicht

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\36. ruwe dravik (2).jpg

Ontevreden met wat men doet in het leven
Gebrek aan vervulling
Kent zijn richting en taak niet
Weet niet wat hij echt wil doen

Wild Oat (Ruwe Dravik)

Roeping
Doelgerichtheid
Zijn levenstaak weten

  

Onvoldoende interesse in het hier en nu / Leef bij de dag 

Uit balans

Bach Bloesem Remedie

In balans

C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\07. knop van paardekastanje (2).JPG

 

Niets leren uit ondervinding door gebrekkige opmerkzaamheid
Innerlijke ongedurigheid
Niet stilstaan bij het gebeuren
Maken steeds dezelfde fouten

Chestnud But (Knop van de Paardekastanje)

Alertheid
Aandacht blijft waar het nodig is
Opmerkzaamheid
Evalueren
Leren van ervaringen

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\09. bosrank (2).JPG

Dromerig
Onoplettendheid
Moeite met concentratie
Vluchten in afwezigheid

Clematis (Bosrank)

Met beide voeten op de grond
Aanwezig
Vermogen om ideeën creatief vorm te geven

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\16. tuinkamperfoelie (2).jpg

Stilstaan bij het verleden
Heimwee
Nostalgie
(Pijnlijke) herinneringen niet kunnen loslaten

Honeysuckle (Tuinkamperfoelie)

Vermogen om het verleden los te laten
Ophouden te vergelijken met vroeger
De ervaring wel meenemen, maar kunnen loslaten wat is gebeurd

 C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\21. herik (2).JPG

Diepe neerslachtigheid die komt en gaat zonder bekende oorzaak
Somberheid
Zwaarmoedigheid
Zich afgesneden voelen
Neiging tot afzondering

Mustard (Herik)

Opklaring
Blijvende helderheid en vreugde

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\23. olijf rvg (2).jpg

Mentaal en of lichamelijk uitgeput
Innerlijke leegte
Alles is een zware last

Olive (Olijf)

Rust na storm
Heropbouw
Belangstelling en blijmoedigheid
Energiedosering

C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\35. paardekastanje (2).jpg

 

Aanhoudende ongewenste gedachte met concentratieprobleem als gevolg
Piekeren en dubben
Discussies in gedachten

White Chestnut (Paardekastanje)

Geestelijke rust en daardoor betere concentratie, helder denken en onderscheiden

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\37. hondsroos (2).jpg

Berusting
Lusteloosheid
Apathie

Wild Rose (Hondsroos)

Levendige interesse
Innerlijke motivatie
Toewijding
Bezieling

 

Eenzaamheid / Maak contact met anderen 

Uit balans

Bach Bloesem Remedie

In balans

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\14. struikheide (2).jpg

Grote behoefte aan aandacht
Kan niet alleen zijn
Wil graag in het middelpunt staan
Egocentrisch
Alleen bezorgd om zichzelf
Praat alleen maar over zichzelf

Heather (Struikheide)

Invoelingsvermogen
Bereid om te luisteren
Hulpvaardigheid
Onzelfzuchtig

C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\18. reuzenbalsemien (2).jpg

 

Ongeduld
Stress
Prikkelbaarheid
Irritatie bij traagheid
Jut anderen op
Snel in denken en doen
Werkt het liefst alleen

Impatiens (Reuzenbalsemien)

Geduld
Zachtmoedigheid
Verdraagzaam tegenover tragere mensen

C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\34. waterviolier (2).jpg

 

Trots
Gereserveerd
Onbereikbaar
Kan zich uit de hoogte gedagen
Moeilijk om hoogte van te krijgen

Waterviolet (Waterviolier)

Wijs, nederig en sympathiek raadgever
Kan emoties toestaan en delen met anderen

  

 Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën van anderen / Blijf bij jezelf

Uit balans

Bach Bloesem Remedie

In balans

C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\01. agrimonie (2).jpg

 

 Overgevoelig voor ruzie en spanning
Kan slecht alleen zijn
Schijnbaar opgewekt
Geheimgehouden zorgen
Zich op voorhand overmatig zorgen maken

 Agrimony (Agrimonie)

 Oprechte optimisten en innerlijke vreugde
Vermogen om confrontatie aan te gaan

 C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\04. dzndglnkrd (2).jpg

Zwakke wil
Gemakkelijk beïnvloedbaar
Overdreven dienstbaar- en volgzaamheid vanuit geringe eigenwaarde

Centaury (Duizendguldenkruid)

Vermogen om voor jezelf op te komen

Bewust vrijgevig

C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\15. hulst (2).jpg

 

Haat, nijd, agressie, jaloezie, wantrouwen
Snel geprikkeld en boos, vlam in de pan
Inwendig lijden

Holly (Hulst)

 

Universele liefde
Verbonden met het geheel
Begrip voor onmacht van anderen

 C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\33. walnoot (2).jpg

Beïnvloedbaar door sterke invloeden of zienswijzen van anderen
Moeite met verbreken van oude banden
Moeite met overgang naar nieuwe situaties of levensfase

Walnut (Walnoot)

 

Onbevangenheid
Onafhankelijkheid
Gemakkelijk in veranderingen en een nieuw begin
Helpt oude banden verbreken en gewoonten te doorbreken

  

 Moedeloosheid en wanhoop / Vind hoop en geluk 

Uit balans

Bach Bloesem Remedie

In balans

C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\10. appel (2).jpg

 

Gevoelig voor en of gefixeerd op details
Voelt zich snel vies, zowel lichamelijk als geestelijk
Smetvrees
Schaamte en afkeer van zichzelf
Idee fixe
Perfectionist in orde, properheid, afwerking en voorkomen

Crab Apple (Appel)

Brede opvattingen
Dingen in juiste proporties zien en ervaren
Relativeren
Tevreden met zichzelf
Reinigende en ontsmettende remedie

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\11. veldiep (2).jpg

Tijdelijk gevoel van overbelasting
Tijdelijke uitputting door perfectionisme vanuit een misbegrepen verantwoordelijkheidsgevoel
Tijdelijk overvraagd door verantwoordelijkheden
Vanuit overbelasting twijfel aan eigen kunnen

Elm (Veldiep)

Vermogen om verantwoordelijkheid blijvend te kunnen dragen
Herstel van vertrouwen in eigen draagkracht
Helpt om te kunnen delegeren en of het werk beter te verdelen in de tijd

C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\19. lariks (2).jpg

 

Gebrek aan zelfvertrouwen
Twijfel aan eigen kunnen
Verwacht te falen
Zelfonderschatting
Minderwaardigheidsgevoel ondanks bekwaamheid

Larch (Lariks)

 

Zelfvertrouwen
Geloof in eigen potentieel
Durven een risico te nemen

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\22. eik (2).jpg

Onophoudelijk inspanningen leveren ondanks chronische vermoeidheid en wanhoop
Doorvechten en moedig volhouden vanuit plichtsgevoel
Trouw tot de dood

Oak (Eik)

 

“Ware”kracht en uithoudingsvermogen in soepelheid
Zichzelf de nodige rust en ontspanning gunnen

C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\24. den (2).jpg

 

Zelfverwijt
Schuldgevoel, gevoel tekort te schieten
Plaatsvervangend schuldgevoel

Pine (Den)

 

Zichzelf kunnen vergeven
Kan zich losmaken van gemaakte fouten

 C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\29. vogelmelk (2).jpg

Bij geestelijke en of lichamelijke schok
Trauma en nawerking ervan
Blokkade
Ontroostbaar verdriet na pijnlijk gebeuren

Star of Bethlehem (Vogelmelk)

 

Verwerken van schok
Herstel van vermogen tot handelen
Troost
Verzachten van pijn

  

Uiterst geestelijke wanhoop
Ondraaglijke smart
Moederziel alleen
Totaal verloren
De nacht van de Ziel

 

Sweet Chestnut (Tamme Kastanje)

 

Verlossing
Onvoorwaardelijk vertrouwen dat deze ervaring zal leiden naar een nieuw vermogen

C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\38. wilg (2).jpg

 

Wrok en verbittering
Afgunst
Gevoel slachtoffer te zijn en onrechtvaardig behandeld te worden

Willow (Wilg)

 

Verantwoordelijkheid nemen voor eigen leven en de gebeurtenissen
Constructief denken

  

 Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen / Leven en laten leven

Uit balans

Bach Bloesem Remedie

In balans

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\03. beuk (2).jpg

Onverdraagzaam
Ergernis en kritiek
Veroordelen
Misprijzend en spottend

Beech (Beuk)

Zelfbeheersing
Kalmte
Beweeglijke opvattingen
Vrijlatend enthousiasme

C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\08. chicorei (2).jpg

 

Hebzuchtig en bezitsdrang
Zelfmedelijden
Zorgt voor anderen om respect, waardering en sympathie te krijgen met als doel de andere te binden
Maakt afhankelijk

Chicory (Cichorei)

 

Onzelfzuchtige liefde en zorg
Ware moederlijkheid
Loslaten en ruimte geven

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\27. bronwater (2).jpg

Zelfverloochening
Martelaar voor eigen ideaal, principes of leefvorm
Wil in stilte een voorbeeld zijn
Ascese en onthechting
Streng en perfectionistisch leven naar de regel om de regel

Rock Water (Bronwater)

 

Aanpassingsvermogen met betrekking tot eigen ideaal
Innerlijke vrijheid
Leiding door innerlijke bron en levenservaring
Weer kunnen genieten van het leven

  C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\31. ijzerhard (2).jpg

Overenthousiast
Fanatiek
Gespannen door te grote gedrevenheid
Bewogen door onrechtvaardigheid
Wil anderen overtuigen
Houdt koppig vast aan eigen ideeën

Vervain (IJzerhard)

Zelfbeheersing
Kalmte
Beweeglijke opvattingen
Vrijlatend enthousiasme

C:\Users\luna\Pictures\digitale foto's\Praktijk Oliva\32. wijnstok (2).jpg

 

Overheersend en onbuigzaam
Eer- en heerszuchtig
Meedogenloos dominant
Autoritaire macht

Vine (Wijnstok)

 

Ware autoriteit
Wijze, begrijpende leraar of leider
Inspirator
Alleen autoritair in noodsituaties

 

logo2.jpg