Heather – Struikheide

 • Uit balans – negatieve gemoedstoestand:
  Grote behoefte aan aandacht
  Dwingend in behoefte om aandacht
  Kan niet alleen zijn
  Wil graag in het middelpunt staan
  (Alleen) bezorgd om zichzelf
  Praat alleen maar over zichzelf
  Egocentrisch
 • In balans – in harmonie:
  Invoelingsvermogen
  Bereid om te luisteren
  Hulpvaardigheid
  Onzelfzuchtig