Cerato -Loodkruid

  • Uit balans – negatieve gemoedstoestand:
    Twijfelen aan eigen weten en intuïtief aanvoelen
    Vanuit deze twijfel om raad vragen aan anderen
  • In balans – in harmonie:
    Innerlijke zekerheid
    Vertrouwen op eigen weten en intuïtief aanvoelen