Larch – Lariks

 • Uit balans – negatieve gemoedstoestand:
  Gebrek aan zelfvertrouwen
  Twijfel aan eigen kunnen
  Verwacht te falen
  Zelfonderschatting
  Minderwaardigheidsgevoel ondanks bekwaamheid
 • In balans – in harmonie:
  Zelfvertrouwen
  Geloof in eigen potentieel
  Durven een risico te nemen
  Juiste inschatting van eigen capaciteiten