Onzekerheid – Ken jezelf

De onzekerheid kan ontstaan door te twijfelen aan eigen weten of kunnen of omdat er geen keuze kan worden gemaakt. Niet goed weten hoe de dag te beginnen of wat te doen in het leven.

Cerato (Loodkruid): twijfel aan eigen weten
Gentian (Gentiaan): twijfel aan goede afloop
Gorse (Gaspeldoorn): twijfel door hopeloosheid
Hornbeam (Haagbeuk): niet kunnen opstarten
Scleranthus (Hardbloem): veel moeite met keuze maken
Wild Oat (Ruwe Dravik): twijfel aan wat richting, doel in het leven