Rock Water – Bronwater

 • Uit balans – negatieve gemoedstoestand:
  Streng en perfectionistisch leven naar de regel om de regel
  Martelaar voor eigen ideaal, principes of leefvorm
  Wil in stilte een voorbeeld zijn
  Zelfverloochening
  Ascese en onthechting
 • In balans – in harmonie:
  Aanpassingsvermogen met betrekking tot eigen ideaal
  Innerlijke vrijheid
  Leiding door innerlijke bron en levenservaring
  Weer kunnen genieten van het leven